A TAO ellenőrzésről

Kormányzati szervezet-átalakítás keretében 2014. január 1-től a Nemzeti Sport Intézetnek a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatait (a sportfejlesztési programok jóváhagyási, ellenőrzési és a látvány-csapatsportok támogatásával kapcsolatos módszertani feladatokat) részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben pedig a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei látják el.
 
A 2013. évi CCXXXVI. törvénymódosítás célja az volt, hogy a látvány-csapatsportok támogatása szervezetrendszerének átalakításával a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátása 2014. január 1-től is biztosított legyen. Az átalakítás az ellenőrzés sportági szakmai elemeinek előtérbe helyezésén keresztül a feladat-ellátás hatékonyságát kívánja növelni.
 
Az eddigi hatósági jogkörök további feladatokkal, méghozzá a támogatások felhasználásának ellenőrzésével egészültek ki. Ennek keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezetek vonatkozásában – kivéve a jelenértékén legalább 300 millió forintot meghaladó sportfejlesztési program esetén – ellenőrzi a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a támogatással megvalósuló beruházásokkal érintett sportcélú ingatlanok és a támogatásból megvalósuló tárgyi eszköz felújítások sportcélú hasznosításának fenntartását.
 
ELÉRHETŐSÉG
Telefon: 0630-588-85-74 (H: 9:00-16:00, SZ: 9:00-16:00, P: 9:00-14:00)

taoellenorzes@mlsz.hu

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • MOL

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • Förch
  • Jet Sol